Dokumenty a certifikáty

Certifikát systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s ISO 9001:2016

Certifikát managementu systému environmentální ochrany uplatňovaný organizací v souladu s ISO 14001:2016

Certifikát systému BOZP uplatňovaný organizací v souladu s ISO 18001:2008

Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem

Osvědčení o způsobilosti k provádění recyklace kameniva pro kolejové lože

Osvědčení o způsobilosti k provádění recyklace kameniva z výzisku z kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

Osvědčení o způsobilosti k provádění recyklace kameniva z výzisku z kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

Osvědčení o způsobilosti k provádění recyklace kameniva z výzisku z kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku